Regulamin sklepu internetowego GWIAZDYFRYZJERSTWA.PL

Juran ART Company sp. z o.o.

KRS: 0000243928
NIP: 754 283 1184
REGON: 160044690

Konto bankowe:

ING Bank slaski
PL47 1050 1504 1000 0022 9751 2903
BIC Swift:INGBPLPW

siedziba firmy:

Ligonia 9 / 9
45-362 Opole, Poland.

Pytania o szkoleniach kom: +48 573 296 853
Pytania techniczne kom: +48 573 296 854
Zamówienia kosmetyków: +48 506 758 016
mailto: juranart@gmail.com

szkolenia i kosmetyki fryzjerskie

 

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Zwrot środków.

§ 11 Dane osobowe

§ 12 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

§ 1 DEFINICJE

 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Konto klienta – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

 

Sklep - serwis internetowy gwiazdyfryzjerstwa.pl szkolenia i kosmetyki fryzjerskie prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://gwiazdyfryzjerstwa.pl

Sprzedawca – YURIY CHERNIKH, HANNA ZENKOWSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Juran ART Company sp. z o.o., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr NIP 7542831184, nr REGON 160044690, ul. Ligonia 9/9, 45-362 Opole.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 

 1. Adres pocztowy: ul. ligonia 9/9, 45-362 Opole
 2. Adres e-mail: juranart@gmail.com 
 3. Telefon: +48.573296854

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • Przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies

       2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT. 
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.

ZAKUP PRODUKTÓW NIEMATERIALNYCH (szkolenia, webinary)

opcja 1: zasilenie konta

 1. Kupujący zasila konto na gwiazdyfryzjerstwa.pl przez serwis przelewy24. (Faktura na taką transakcję jest wystawiana automatycznie na żądanie kupującego przy warunkach uzupełnienia wszystkich wymaganych do faktury danych w ustawieniach konta klienta. Widoczna ona jest na profilu klienta naprzeciwko dotyczącej tranzakcji).
 2. Następnie należy wybrać produkt niematerialny (szkolenie, webinar) i kliknąć przycisk KUP TERAZ.
 3. W momęcie wyboru źródła płatności zaznaczyć KONTO GWIAZDYFRYZJERSTWA (opcja ta pojawia się przy obecności wystarczających środków na koncie). 
 4. Postępując zgodnie z poleceniami strony dokończyć zakup
 5. Status uczestnictwa w wydarzeniu widoczny na stronie głównej (wydarzenie oznaczone zielonym ptaszkiem) lub klikając w „szczegóły uczestnictwa”  wybranego  wydarzenia 

opcja 2: bez zasilenia konta

 1. Kupujący wybiera produkt niematerialny (szkolenie, webinar) i klikna przycisk KUP TERAZ. 
 2. W momęcie wyboru źródła płatności zaznaczyć NOWA TRANSAKCJA 
 3. Postępując zgodnie z poleceniami strony dokończyć zakup
 4. Status uczestnictwa w wydarzeniu widoczny na stronie głównej (wydarzenie oznaczone zielonym ptaszkiem) lub klikając w „szczegóły uczestnictwa”  wybranego  wydarzenia 

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić:

 

 1. Za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy24
 2. Gotówką
 3. Przelewem tradycyjnym za uzgodnieniem ze sprzedawcą

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad. W przypadku szkoleń fryzjerskich – zrealizować je w podanym terminie
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

 

 1. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla podanego towaru o najdłuższym terminie.
 2. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno za granicę, w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
  3. osobiscie

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(dotyczy produktów wyłącznie materialnych. Nie dotyczy usług (szkolenia, webinary)

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 

 1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 

 

(dotyczy produktów wyłącznie niematerialnych.)

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 7- ch dni z podaniem przyczyny
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 7 dni od dnia opłaty w całości lub częściowo udziału w wydarzeniu.
 3. w przypadku odstąpienia od umowy potrącana jest kwota w wysokości 20% wartości produktu

 

 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną, telefonu).
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy dotyczącej zakupu produktów materialnych Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Ozimska 4 / 6 , 45-057 Opole niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 

 

§ 9 REKLAMACJE

 

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
  4. Żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

 

 1. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Ozimska 4/6, 45-062 Opole.
 2. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 3. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 10 ZWROT ŚRODKÓW

 1. Konsument ma prawo żądać zwrot pieniędzy w kwocie równej do kwoty transakcji zasilenia konta która została zrealizowana nie wcześniej niż 30 dzi przed datą żądania zwrotu.
 2. Zwrotu podlegają wylącznie środki dostępne na koncie gwiazdyfryzjerstwa, jeśli pozwalają na to zasady określone w P.10.1   

 

§ 11 DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

 

§ 12 ZASTRZEŻENIA

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

Juran ART Company sp. z o.o. -Yuriy Chernikh

ul. Ligonia 9/9, 45-362 Opole

 

 

adres e-mail: juranart@gmail.com

 

 

 

 

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

–  Data  zawarcia  umowy(*)/odbioru(*)    ..........................................................................................................................

 

– Imię i nazwisko Konsumenta ..................................................................................................................................

 

- Adres Konsumenta .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

 

 

.............................................................................................

Podpis Konsumenta

 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

 

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.