Nowość w Polsce „Crazy Color” – Pianowe kąpiele farbujące z rekonstrukcją molekularną na bezpiecznych surowcach